Dodatkowy materiał szkoleniowy

Jeśli uczestniczyłeś w szkoleniu stacjonarnym w ostatnich 7 dniach zaloguj się otrzymanym identyfikatorem i hasłem w celu pobrania materiału dodatkowego.

Narzędzia

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search