Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ikona DrukarkaDrukujIkona Plik PDFDrukuj do PDFLink otwiera się w nowej karcie
Kwestie społeczne w zakupach – przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych (wydanie drugie)
Komisja Europejska wydała nowy przewodnik dla instytucji zamawiających dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Jest to druga edycja opublikowanego w 2011 roku dokumentu „Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych” (ang. ‘Buying social. A guide to taking account of social considerations in public procurement’). Przewodnik został zaktualizowany między innymi celem uwzględnienia zmian prawnych wprowadzonych przez dyrektywy dotyczące zamówień publicznych z 2014 roku.

Celem przewodnika jest zwiększenie wiedzy zamawiających na temat potencjalnych korzyści płynących ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz objaśnienie w praktyczny sposób możliwości, jakie dają ramy prawne UE, w zakresie brania pod uwagę społecznego oddziaływania zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych.

Obejmuje on prezentację rozwiązań w zakresie społecznych zamówień publicznych w całym procesie zakupowym, w tym informacje o tym, jak stworzyć strategię organizacyjną dla społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak zaplanować procedurę przetargową oraz jak uwzględniać elementy społeczne w zarządzaniu i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Aby zainspirować zamawiających, a także innych interesariuszy rządowych i pozarządowych, każda sekcja zawiera również przykłady najlepszych praktyk i praktyczne wnioski.

Przewodnik jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45767.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo,

W związku z dobiegającą końca realizacją kolejnego modułu Platformy e-Zamówienia, kontynuując otwartą politykę komunikacyjną w tym zakresie, niniejszym informujemy Państwa o bieżącym stanie prac nad Platformą e-Zamówienia:

W ciągu ostatnich miesięcy prace nad Platformą skoncentrowane były na dwóch obszarach. Pierwszy - już zakończony - to poprawienie działania Biuletynu Zamówień Publicznych, głównie w zakresie ogłoszeń dotyczących zamówień częściowych oraz aktualizacji planów postępowań. Drugi obszar to rozwijanie Platformy o kolejne moduły, w tym w szczególności o moduł składania ofert i wniosków.

Obecnie dobiegają końca prace nad etapem III.2 platformy e-Zamówienia w zakresie modułu składania ofert i wniosków, który umożliwi prowadzenie elektronicznej komunikacji w ramach postępowań. 6 sierpnia br. planowane jest przekazanie przez wykonawcę platformy etapu III.2 do procedury odbiorowej, która zgodnie z założonym harmonogramem potrwa 7 tygodni. W czasie jej trwania, po stronie Urzędu prowadzone będą testy akceptacyjne, w ramach których potwierdzone zostanie prawidłowe działanie przygotowanego modułu.

Równocześnie informujemy o kolejnych naszych planach wdrożeniowych związanych z modułem składania ofert i wniosków. Z chwilą zakończenia odbiorów modułu, chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak newralgicznego elementu Platformy, jakim jest moduł składania i otwarcia ofert, planujemy rozpoczęcie pilotażu produkcyjnego. Podczas pilotażu, z pomocą interesariuszy rynku zamówień publicznych zweryfikujemy praktyczne działanie modułu składania ofert i wniosków podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pilotaż będzie dostępny dla wszystkich Wykonawców i dla zaproszonej grupy Zamawiających. O przebiegu pilotażu, jego harmonogramie, naborze do niego oraz jego zasadach poinformujemy Państwa w odrębnych kolejnych komunikatach.

Źródło: uzp.gov.pl

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search