Image

Pojęcie nieprawidłowości czy kontroli w realizowanych zleceniach obejmuje następujące przypadki:
- wniesiony środek ochrony prawnej przez wykonawcę,
- zarzuty postawione przy kontroli zewnętrznej (w tym NIK, RIO, UZP, …),
- zarzuty postawione przy weryfikacji postępowań ze względu na finansowanie z tzw. środków unijnych,
- zarzuty postawione przy kontrolach wewnętrznych.

Po wykazaniu przy kontroli danego postępowania (odwołanie do KIO, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, korekta finansowa), że w prowadzonym postępowaniu stwierdzono nieprawidłowości, naruszenia przepisów ustawy pzp czy aktów wykonawczych zainteresowany może skorzystać z usługi „nieprawidłowość – jak się obronić?”.

Prześlij materiał obejmujący temat zlecenia wraz z dokumentacją i postawionymi zarzutami w postaci elektronicznej na skrzynkę.

Wyślij email

Poinformuj nas o tym fakcie telefonicznie na numer

+48 602 69 33 15

lub wyślij SMS-em.

 

Weryfikacja trwa najczęściej 24 do 72 godzin.

W wyniku weryfikacji zwrotnie zostaje przesłana informacja:

  • czy istnieje możliwość przygotowania linii obrony,
  • argumentów, które pozwolą wykazać, że do naruszenia przepisów prawa nie doszło lub jego charakter nie ma wpływu na prowadzone postępowanie.

Często z postawionymi zarzutami wiąże się odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy procedura nałożenia korekty finansowej (przy środkach unijnych).

W przypadku gdy przesłana dokumentacja i opis sytuacji nie pozwala doszukać się żadnych argumentów łagodzących postawione zarzuty, zainteresowany zwrotnie otrzymuje informację, że realizacja zlecenia nie jest możliwa. Informacja ta nie wymusza ponoszenia kosztów po stronie zainteresowanego.

Jeżeli istnieją argumenty pozwalające zbudować linie obrony i wykazać, że postawione zarzuty nie do końca odpowiadają przepisom prawa, opinii czy interpretacji w analizowanym zakresie, zainteresowany otrzymuje o nich informację zwrotną.

Jednocześnie zostaje dokonana wycena realizacji usługi, kosztów przygotowania argumentów, materiałów czy opinii, które mogą pomóc zlecającemu.

W przypadku rezygnacji z oferty, zainteresowany nie ponosi żadnych kosztów z tytułu dokonanej wstępnej weryfikacji.

Jeżeli zaś następuje akceptacja zaproponowanej oferty – najczęściej w terminie od 3-10 dni jest realizowane zlecenie.

W trakcie realizacji usługi spełnione są wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wymagań wynikających z art. 17 ustawy pzp.

Krok 1

Wyślij zapytanie

Krok 1

Krok 2

Weryfikacja 24 do 72 h

Krok 3

Informacja o ocenie sytuacji

Krok 3

Krok 4

Wycena

Krok 5

Decyzja klienta

Krok 5

Krok 6

Realizacja zamówienia

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search