Image

Pojęcie nieprawidłowości czy kontroli w realizowanych zleceniach obejmuje następujące przypadki:
- wniesiony środek ochrony prawnej przez wykonawcę,
- zarzuty postawione przy kontroli zewnętrznej (w tym NIK, RIO, UZP, …),
- zarzuty postawione przy weryfikacji postępowań ze względu na finansowanie z tzw. środków unijnych,
- zarzuty postawione przy kontrolach wewnętrznych.

Po wykazaniu przy kontroli danego postępowania (odwołanie do KIO, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, korekta finansowa), że w prowadzonym postępowaniu stwierdzono nieprawidłowości, naruszenia przepisów ustawy pzp czy aktów wykonawczych zainteresowany może skorzystać z usługi „nieprawidłowość – jak się obronić?”.

Prześlij materiał obejmujący temat zlecenia wraz z dokumentacją i postawionymi zarzutami w postaci elektronicznej na skrzynkę.

Wyślij email

Poinformuj nas o tym fakcie telefonicznie na numer

+48 602 69 33 15

lub wyślij SMS-em.

 

Weryfikacja trwa najczęściej 24 do 72 godzin.

W wyniku weryfikacji zwrotnie zostaje przesłana informacja:

  • czy istnieje możliwość przygotowania linii obrony,
  • argumentów, które pozwolą wykazać, że do naruszenia przepisów prawa nie doszło lub jego charakter nie ma wpływu na prowadzone postępowanie.

Często z postawionymi zarzutami wiąże się odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy procedura nałożenia korekty finansowej (przy środkach unijnych).

W przypadku gdy przesłana dokumentacja i opis sytuacji nie pozwala doszukać się żadnych argumentów łagodzących postawione zarzuty, zainteresowany zwrotnie otrzymuje informację, że realizacja zlecenia nie jest możliwa. Informacja ta nie wymusza ponoszenia kosztów po stronie zainteresowanego.

Jeżeli istnieją argumenty pozwalające zbudować linie obrony i wykazać, że postawione zarzuty nie do końca odpowiadają przepisom prawa, opinii czy interpretacji w analizowanym zakresie, zainteresowany otrzymuje o nich informację zwrotną.

Jednocześnie zostaje dokonana wycena realizacji usługi, kosztów przygotowania argumentów, materiałów czy opinii, które mogą pomóc zlecającemu.

W przypadku rezygnacji z oferty, zainteresowany nie ponosi żadnych kosztów z tytułu dokonanej wstępnej weryfikacji.

Jeżeli zaś następuje akceptacja zaproponowanej oferty – najczęściej w terminie od 3-10 dni jest realizowane zlecenie.

W trakcie realizacji usługi spełnione są wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wymagań wynikających z art. 17 ustawy pzp.

Krok 1

Wyślij zapytanie

Krok 1

Krok 2

Weryfikacja 24 do 72 h

Krok 3

Informacja o ocenie sytuacji

Krok 3

Krok 4

Wycena

Krok 5

Decyzja klienta

Krok 5

Krok 6

Realizacja zamówienia

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Ochrona prywatności

Pracownia Zamówień Publicznych (zwane dalej "PZP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez PZP (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek PZP.

Administrowanie Serwisami

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisów, PZP podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne: _______________

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są:
informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Pracownia Zamówień Publicznych

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V. PZP przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami PZP. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, PZP może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
IV. PZP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

I. PZP dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, PZP zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

©2021 Your Company.

Search