Image

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający może przesłać siwz z załącznikami do wstępnej i bezpłatnej weryfikacji.

Prześlij SIWZ wraz kompletem załączników w postaci elektronicznej na skrzynkę.

Wyślij email


Poinformuj nas o tym fakcie telefonicznie na numer

+48 602 69 33 15

lub wyślij SMS-em.

 

Weryfikacja trwa najczęściej 24h.

W jej wyniku zwrotnie zostaje przesłana informacja o tym, czy:

  • w przesłanej dokumentacji są nieprawidłowości,
  • rozwiązania mogące doprowadzić do naruszenia przepisów prawa.

W przypadku, gdy nie znaleziono nieprawidłowości, zainteresowany zwrotnie otrzymuje informację, że we wstępnej ocenie nie doszukano się błędów.
Informacja ta jest bezpłatnie przesyłana na skrzynkę, z której przesłano dokumentację.

Jeżeli znaleziono nieprawidłowości, zainteresowany otrzymuje informację zwrotną ze wskazaniem na poziom stwierdzonych we wstępnej weryfikacji nieprawidłowości (liczba, czasami opis jednej z nich).

Jednocześnie zostaje dokonana wycena naniesienia uwag, wprowadzenia stosownych korekt i zmian do przesłanych dokumentów. W przypadku rezygnacji z oferty, zainteresowany nie ponosi żadnych kosztów z tytułu dokonanej wstępnej weryfikacji.

Jeżeli zaś nastąpi akceptacja zaproponowanej oferty – najczęściej w terminie do 7 dni jest realizowane zlecenie.

Koszt realizacji zlecenia jest uzależniony od ilości stwierdzonych we wstępnej weryfikacji nieprawidłowości oraz zakresu dokonywanych zmian.

Krok 1

Wyślij zapytanie

Krok 1

Krok 2

Weryfikacja 24h

Krok 3

Wycena

Krok 3

Krok 4

Decyzja o zamówieniu

Krok 5

Realizacja zamówienia

Krok 5

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search