Kwestie społeczne w zakupach – przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych (wydanie drugie)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ikona DrukarkaDrukujIkona Plik PDFDrukuj do PDFLink otwiera się w nowej karcie
Kwestie społeczne w zakupach – przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych (wydanie drugie)
Komisja Europejska wydała nowy przewodnik dla instytucji zamawiających dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Jest to druga edycja opublikowanego w 2011 roku dokumentu „Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych” (ang. ‘Buying social. A guide to taking account of social considerations in public procurement’). Przewodnik został zaktualizowany między innymi celem uwzględnienia zmian prawnych wprowadzonych przez dyrektywy dotyczące zamówień publicznych z 2014 roku.

Celem przewodnika jest zwiększenie wiedzy zamawiających na temat potencjalnych korzyści płynących ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz objaśnienie w praktyczny sposób możliwości, jakie dają ramy prawne UE, w zakresie brania pod uwagę społecznego oddziaływania zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych.

Obejmuje on prezentację rozwiązań w zakresie społecznych zamówień publicznych w całym procesie zakupowym, w tym informacje o tym, jak stworzyć strategię organizacyjną dla społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak zaplanować procedurę przetargową oraz jak uwzględniać elementy społeczne w zarządzaniu i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Aby zainspirować zamawiających, a także innych interesariuszy rządowych i pozarządowych, każda sekcja zawiera również przykłady najlepszych praktyk i praktyczne wnioski.

Przewodnik jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45767.

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search