Czy w postępowaniach o udzielenie zamówienia, opisując warunki udziału w postępowaniu w treści siwz i ogłoszenia, w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum obowiązkiem jest ocenie ich spełnienia zastosowanie zasady sumowania?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pytanie.
Czy w postępowaniach o udzielenie zamówienia, opisując warunki udziału w postępowaniu w treści siwz i ogłoszenia, w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum obowiązkiem jest ocenie ich spełnienia zastosowanie zasady sumowania?

Odpowiedź.
W treści pytania nie wskazano szczegółów, które determinują możliwość udzielenia prawidłowej odpowiedzi. W obecnym stanie prawnym można wskazać, że co do zasady jest to najczęściej stosowana praktyka, która w sposób bezpośredni nie została wprowadzona w przepisach ustawy pzp. Wg mojej oceny każdorazowo w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz zamawiający winien dokonać rozstrzygnięcia co do zasad oceny spełnienia danego warunku przez konsorcjum. Decyzja dopuszczająca sumowanie lub nie opisanego warunku wg mojej oceny powinna zawsze pojawić się w tych dokumentach, gdyż wymaga to zapis w art. 22 ust 1a ustawy pzp. Ze względu na różnice w interpretacjach dotyczących podniesionego tematu, nie mogę jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Znam przypadki, gdy obowiązek sumowania był interpretowany jako rozwiązanie pozytywne a czasami i negatywne. Dlatego też dokonując rozstrzygnięcia w opisie warunków udziału, proponuję standardowo dopuszczać, aby co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej musiał samodzielnie wykazać się spełnieniem opisanego warunku udziału. Decyzja zaś, czy zostanie dopuszczone w ocenie tego warunku sumowanie, w przypadku gdy żaden z wykonawców nie spełnia samodzielnie danego warunku jest sferą decyzji zamawiającego i uzasadnienia. Samo uzasadnienie wynikać będzie z indywidualnego zbioru okoliczności i przesłanek, którymi kierował się zamawiający decydując się na dane rozwiązanie.

Uwaga. Szczegółowa analiza tematu dotyczącego „sumowania” w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum znajduje się w przygotowanym opracowaniu/analizie pod linkiem.

Odpowiedź na pytanie przygotował:
Piotr Sperczyński w dniu 17.09.2018 r.

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Ochrona prywatności

Pracownia Zamówień Publicznych (zwane dalej "PZP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez PZP (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek PZP.

Administrowanie Serwisami

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisów, PZP podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne: _______________

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są:
informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Pracownia Zamówień Publicznych

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V. PZP przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami PZP. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, PZP może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
IV. PZP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

I. PZP dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, PZP zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

©2020 Your Company.

Search