Co ma zrobić zamawiający, prowadził postępowanie „regulaminowe” o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro, kiedy wszystkie lub niektóre ze złożonych cen w ofertach przekraczają tą progową wartość?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pytanie.
Co ma zrobić zamawiający, prowadził postępowanie „regulaminowe” o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro, kiedy wszystkie lub niektóre ze złożonych cen w ofertach przekraczają tą progową wartość?

Odpowiedź.

Treść zadanego pytania nie jest szczegółowa. Brakuje w treści pytania informacji dotyczącej między innymi:
- źródła finansowania,
- rodzaju przedmiotu zamówienia,
- zasad i sposobu obliczenia wartości zamówienia,
- szczegółów związanych z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi zamawiającego.

W uproszeniu w analizowanym przypadku proponuję podjąć następujące działania.

  1. Dokonać weryfikacji/ sprawdzenia, czy przed wszczęciem tego postępowania zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp i obowiązujących go regulacji i regulaminów obliczył wartość zamówienia. W tym celu proponuję sięgnąć między innymi do art. 32 - 35 ustawy pzp, które normują zasady obliczenia wartości zamówienia także w postępowaniach objętych regułami art. 4 pkt 8 ustawy pzp („do 30 000 euro”) .
  1. należało w swoich działaniach w swoich działaniach dodatkowo zweryfikować, czy zamawiający wypełnił obowiązek zawarty w art. 35 ust 2 i czy ustalając wartość zamówienia kilkanaście tygodni wcześniej dokonał jej aktualizacji przed wszczęciem tego postępowania.
  1. Proponuję te czynności udokumentować (nie wymagają tego przepisy prawa).
  1. Jeżeli w/w czynności wskazują, że zamawiający ustalając wartość zamówienia nie naruszył obowiązujących przepisów, proponuję dodatkowo sprawdzić, czy zaistniały po wszczęcia postępowania jakieś okoliczności, zdarzenia, które mogłyby doprowadzić podwyższenia cen ofert poza szacunki ustalone/wyliczone przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania.
  1. Jeżeli wcześniej wymienione punkty potwierdzają prawidłowy i zgodny z prawem sposób przygotowania i prowadzenia postępowania, nie widzę podstaw prawnych, aby przerwać takie postępowanie. Proponuje więc zakończyć realizację tej procedury i jeżeli będzie taka możliwość (oparta na warunkach tego postępowania), wybrać wykonawcę i zawrzeć z nim umowę.
  1. Gdyby co najmniej jeden z ww. punktów wskazywał na to, że zamawiający naruszył obowiązujące przepisy, także ustawy pzp w zakresie sposobu ustalenia wartości zamówienia, proponowałbym sprawdzić, czy zamawiający dopuścił na tym etapie procedury możliwość przerwania realizacji tego postępowania (jego „unieważnienia”) bez wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. Jeżeli taka możliwość została przewidziana, proponuję z niej skorzystać. Zawarcie umowy, przy wadliwie wyliczonej wartości zamówienia (poniżej kwot progowych wskazanych w ustawie pzp) może doprowadzić w późniejszym okresie do uznania jej jako nieważnej.

Wnioski do postępowań o wartości zamówienia opartych na art. 4 pkt 8 ustawy pzp.

-  Wszczynając postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro warto sprawdź w swoim regulacjach/ warunkach, czy jest możliwość zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy („unieważnienie postępowania”)

- Wszczynając procedurę w trybie przetargowym zamawiający ma obowiązek już w ogłoszeniu lub w warunkach przetargowych te okoliczności podać.

- Częstą praktyką stosowana przez niektórych zamawiających (ocenianą różnie w zamówieniach publicznych) jest wprowadzone do ogłoszenia lub warunków przetargowych „złotego” zdania. „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

Opracował i przygotował w dniu 12.09.2018 r.

Piotr Sperczyński

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Ochrona prywatności

Pracownia Zamówień Publicznych (zwane dalej "PZP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez PZP (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek PZP.

Administrowanie Serwisami

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisów, PZP podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne: _______________

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są:
informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Pracownia Zamówień Publicznych

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V. PZP przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami PZP. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, PZP może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
IV. PZP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

I. PZP dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, PZP zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

©2020 Your Company.

Search