26.05.2022 ONLINE - Przygotowanie postępowania na roboty budowlane.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26.05.2022 ONLINE - Przygotowanie postępowania na roboty budowlane.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) + załączniki.  Przygotowanie od A do Z – krok po kroku.

Program szkolenia

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search