Wiedza

Ta część serwisu WIEDZA jest dedykowana dla osób, które chciałyby poznać/pozyskać informację o obwiązujących aktach prawnych czy informacjach dotyczących zamówień publicznych. Wydzielono cztery działy.

Aktualne akty prawne przedstawia zestawienie regulacji prawnych, których znajomość jest obowiązująca w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania. Zestawienie te i ciągła ich aktualizacja jest procesem częstych zmian wprowadzanych w system (średnio 4 w roku).

Dyscyplina finansów publicznych to dział dedykowany dla tych osób, którzy poprzez swoją pracę w jednostkach sektora finansów publicznych podlegają przepisom ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie naruszenia przepisów ustawy pzp powodują możliwość postawienia takiego zarzutu, to główny element zawartych tam informacji.

Informatory Urzędu Zamówień Publicznych to na bieżąco uaktualniane przez Urząd Zamówień Publicznych informacje, opinie, które powinna poznać każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi. Bardzo cenne źródło także dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę  lub zagubili się w zawiłościach przepisów. Informatory UZP niejednokrotnie pokazały źródło światła i pomógł wyjść zagubionym na prostą drogę prawa i przepisów.

Wytyczne MRR - korekty finansowe to dział, w którym zamieszczono aktualne wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie naliczenia korekt finansowych przy nieprawidłowościach/naruszeniach dotyczących przepisów ustawy pzp. Przy tzw. "finansowaniu ze środków unijnych" beneficjent zobowiązany do stosowania procedur ustawy pzp, przy kontroli procedur udzielenia zamówienia publicznego może ponieść konsekwencje finansowe naruszenia przepisów. Wytyczne załączone w dziale, przygotowane przez MRR są jednym z głównych metod naliczenia „kar finansowych” nazywanych korektami (wymagany zwrot środków w całości lub części z odsetkami). Wskazany tam taryfikator jest jedną z metod ustalania, za jakie nieprawidłowości będzie mogła zostać naliczona jaka korekta finansowa.

Przygotował: Piotr Sperczyński