Doradzamy

KONSULTACJE I DORADZTWO
Już z chwilą wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych (1995 rok) wiadomo było, że tworzy się potencjalny rynek wymagający wyspecjalizowanych usług obejmujących system zamówień publicznych. Wiedza i praktyka połączone ze znajomością przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz innych regulacji prawnych w chwili obecnej jest bardzo poszukiwanym towarem. Im większy problem, tym przy jego rozwiązaniu konieczność dysponowania większą ilością wiedzy i doświadczenia. Pracownia Zamówień Publicznych w chwili obecnej pomaga w rozwiązywaniu problemów czy zagadnień poprzez konsultacje i doradztwo dla:
- zamawiających,
- wykonawców.

Pomoc jest świadczona poprzez konsultacje w formie rozmów telefonicznych, odpowiedzi na zapytania, zlecenia zgłaszane faksem, pisemnie czy elektronicznie. Przyjęcie zlecenia i ustalenie szczegółów związanych ze sposobem realizacji (ustalenie formy, zakresu, czasu i sposobu rozliczeń) rozpoczyna się proces czasami żmudnego dochodzenia do przygotowania optymalnego rozwiązania dla zleceniodawcy.