Doradzamy

Weryfikacja siwz i ogłoszenia

DORADZAMY/Weryfikacja siwz i ogłoszenia.

Na podstawie zgłaszanych zleceń dotyczących zamówień publicznych, realizowanych już od kilkunastu lat przez Pracownię Zamówień Publicznych pragniemy przedstawić ofertę polegającą na pomocy zainteresowanym w zakresie weryfikacji / sprawdzenia przygotowanych projektów siwz i ogłoszeń o zamówieniu. Cel przygotowanej propozycji jest jasny - prawidłowe wszczęcie postępowania przez zamawiającego. W realizowanych zleceniach jest czasami przekazywana do sprawdzenia „stara” specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ogłoszeniem z już przeprowadzonego postępowania, w celu uaktualnienia jego treści i wymagań ze względu na np. zmieniony stan prawny. Pojawiali się także zleceniodawcy, którzy w trakcie trwania postępowania (przed terminem złożenia ofert) pragnęli pozyskać informację, czy prowadzone postępowanie i przygotowana tam siwz z ogłoszeniem zawiera dużo błędów i nieprawidłowości. Ich wykaz i szczegóły pomagały także wykonawcy podjąć decyzję o uczestnictwie w postępowaniu/wniesieniu odwołania do KIO.

Oferta i jej przygotowany opis / zakres wynika ze zdobytego doświadczenia oraz zdefiniowanych przez zleceniodawców potrzeb.

Składa się z kilku prostych kroków, które opisano poniżej:

pdf DORADZAMY-WSiO.pdf

doc Załącznik nr 1 WSiO.pdf