Doradzamy

Promocja

Dnia 02.09.2013 r.

WSTĘPNA ANALIZA – PROMOCYJNA BEZPŁATNA WAPB0 2.09.2013 r

siwz i ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym.

Dla osób korzystających z Informatora PZP i uczestników szkoleń, które prowadzę na terenie kraju, wprowadzam w ograniczonym czasie i ilości, możliwość bezpłatnego/wstępnego sprawdzenia swoich projektów siwz czy ogłoszeń o zamówieniu w przetargu nieograniczonym.

Propozycja ta wymagała wcześniejszego ustalenia, czy:

-  będę  bezpłatnie sprawdzał siwz i ogłoszenie dla pierwszych pięciu dokumentacji przesłanych w formie elektronicznej w wersji pełnej (wykazując wszystkie stwierdzone błędy i nieprawidłowości) czy też,

- sprawdzę 20/30 różnych dokumentacji (siwz i ogłoszenie o zamówieniu) w ten sposób, że w przypadku błędów/nieprawidłowości występujących w dokumentacji zaznaczę jedynie pierwsze np. dwa błędy/nieprawidłowości lub wprowadzę pierwsze dwa komentarze/uwagi, sygnalizując w opisie potrzebę weryfikacji/poprawy przesłanej dokumentacji.

Decyzja, którą podjąłem (zakreślona powyżej), to większa ilość sprawdzanych siwz i ogłoszeń o zamówieniu kosztem ilości sygnalizowanych we WSTĘPNEJ ANALIZIE – PROMOCYJNEJ  BEZPŁATNEJ błędów /nieprawidłowości czy uwag / komentarzy.

Gdy przesłany materiał będzie przygotowany prawidłowo, zostanie wystawiona informacja, w której potwierdzony zostanie proces weryfikacji przesłanych dokumentów (siwz i ogłoszenie o zamówieniu) oraz informacja, że w materiałach nie zauważono/stwierdzono żadnych uwag/ błędów czy nieprawidłowości powodujących naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych czy aktów wykonawczych do tej ustawy.

Celem tego projektu jest także zasygnalizować niektórym zamawiającym/pracownikom, że mają dobrze /prawidłowo przygotowane siwz i ogłoszenia o zamówieniu i nie powinny czuć dużej obawy przy kontrolach. Jednocześnie taki dokument może być dobrym sygnałem dla kierownika jednostki o podwyższenie wynagrodzenia dla osób przygotowujących siwz czy ogłoszenie o zamówieniu lub przyznaniu nagrody. Trzeba zawsze próbować :)

Szczegóły w załączonym pliku: pdf WSTĘPNA ANALIZA PROMOCYJNA BEZPŁATNA.pdf

Zgłoszenie do projektu:

pdfZałącznik nr 1 WAPB 02.09.2013 r .doc

docZałącznik nr 1 WAPB 02.09.2013 r.pdf

docZałącznik nr 1 WAPB 02.09.2013 r.rtf

Piotr Sperczyński